עבירות רשלנות

עבירות רשלנות

כשמדברים על עבירות רשלנות בחוק העונשין מדברים בעיקר על העבירה של גרם מוות ברשלנות, סעיף 304 לחוק-העונשין, תשל"ז-1977 והעבירה של חבלה ברשלנות, סעיף 341.

 

העיקר בעבירות רשלנות הינו הרעיון הבסיסי אשר עומד מאחוריהן, הפללת מי שלא התכוון, לא רצה ולא חשב בכלל על השלכות מעשיו.

 

הרשלנות להבדיל ממי אשר ביצע עבירה ביסוד נפשי אחר "תופסת" בקרבה אנשים נורמטיביים לחלוטין אשר כשלו-לכאורה באופן נקודתי ואפילו חד-פעמי.

 

על-כן, אסור לזלזל בחקירת משטרה ו/או רשות מוסמכת אחרת שכן אלו פועלות בכדי להשיג ראיות בכדי להעמידך לדין.

 

משרדי, ברשותי, צבר ניסיון רב והצלחות רבות בתחום עבירות הרשלנות עם דגש על עבירת גרם מוות ברשלנות.

 

ייצוג יסודי, יצירתי ומוקפד בתחום זה מחייב הבנה וחשיבה עמוקה, יכולת למידה וחקר אודות תפקידך וחלקך באירוע ובעיקר יכולת לחפש את השונה והאחר בכדי להעמיד לרשותך יתרון יחסי על חשודים ו/או מעורבים אחרים.

 

תשומת ליבך כי ישנם מקרים שבהם נושא משרה /ואו בעל תפקיד מסוים שחשבת אותם ל"אשמים" ו/או אחראים למחדל יהיו אלו שדווקא יטענו אחרת ואולי אף נגדך ו/או כנגד האינטרסים שלך.

 

אין ולא יכול להיות ספק כי הינך חייב להתייעץ עימי בהקדם האפשרי ובוודאי שלפני חקירתך, כעד ו/או באזהרה.

 

לעיתים רבות מדובר במקרה טרי וכבר במסגרת האירוע בשטח מתבצע תחקור/תשאול בזירה.

 

תשומת ליבך כי כל תשאול בשטח, אפילו בע"פ, מחייב אותך לרבות זה שנרשם בידי איש המרות הרלוונטי, אף בדיעבד ולא בנוכחותך!

 

חשוב ביותר להימנע משיחות על המקרה, מימוש נכון ומהיר של זכות ההיוועצות ובכלל הפנמת הרעיון כי מרגע זה ואילך הינך חשוד בביצוע עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

 

דע כי במסגרת עבודת המשרד הענקנו ייעוץ וייצוג משפטי מעולה בתחום זה וגם לך נוכל לעזור.

 

אל תהסס ופנה אלי בהקדם האפשרי!

עבירות רשלנות
עבירות רשלנות