images (3).jpg

עבירות מחשב

עבירות מחשב
עבירות מחשב
עבירות מחשב

כיום, אין כמעט פעולה או תחום בחיינו שאינה קשורה במישרין /ואו בעקיפין למחשבים.

 

אם בעבר עבירות המחשב היו נחלתם הבלעדית של האקרים מתוחכמים, כיום, מדובר בנחלת הכלל.

 

וכך, גם נהגו לחשוב כי ביצוע עבירות מחשב מצריך ידע טכני מעמיק ו/או התמצאות עודפת במחשבים. כיום, מבינים כי ידע בסיסי במחשבים מספיק בכדי לבצע עבירות מחשב.

 

נשאלת השאלה, מדוע לייחד חוק מיוחד לעבירות מחשב ולא להסתפק בחקיקה הקיימת?

ככלל, הרעיון לייחד עבירות לתחום המחשבים נובע ממרכזיותם בחיינו, כמו גם מן הצורך להתמודד עם הקדמה הטכנולוגית.

 

בנוסף, אין זה חריג כי תחומים מסוימים בחיינו מקבלים טיפול מקצועי-פרטני מצד המחוקק, למשל, חוקי ניירות ערך, חוקי המיסים ועוד. תחום המחשבים הינו תחום נוסף אשר זכה להתייחסות פרטנית שכזו.

מהן עבירות מחשב?

עיון בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, מלמד כי אין הגדרה ממוקדת ובודדת לעבירת מחשב, מדובר במנעד עבירות רחב ביותר. למעשה, נערך ניסיון להקיף את כלל האפשרויות לביצוע עבירות בקורלציה למחשבים, תקשורת, פלטים, תוכנה ועוד.

בנוסף, חשוב לזכור כי כל העבירות הפליליות הרגילות חלות במקביל ו/או בשילוב עם חוק המחשבים כך שלמעשה מתקבלת מערכת איסורים כוללת אשר נותנת מענה לכלל המצבים האפשריים.

 

משרדי, ברשותי, מטפל בתחום עבירות המחשב מתוך ראייה רחבה, יצירתית, בשילוב ידע מעמיק וניסיון רב בתחום הפלילי על החקיקה הייעודית שבו. כך למשל, דיני החיפוש הכלליים והספציפיים מקבלים חשיבות מוגברת בתחום זה שכן לרוב הראיות אשר עומדות בלב המחלוקת המשפטית "נתפסות" אצל החשוד/נאשם, בביתו, במחשבו, בתיבת המייל שלו, בטלפון הנייד שלו ועוד.

 

בכל חשש כי הינך עומד להיות מזומן לחקירה בקשר לביצוע עבירה בתחום זה, כך בחשבון כי סביר מאוד כי הרשות החוקרת תקדים אותך בחיפוש פתע, תוך שתנסה לתפוס אצלך את חומר המחשב הרלוונטי.

 

עצתי החד משמעית הינה להיוועץ עימי בהקדם האפשרי שכן ביכולתי לעזור לך רבות!