קטינים, צעירים בראשית דרכם ובני טובים

עבירה ראשונה וסמים
קטינים, צעירים בראשית דרכם ובני טובים
קטינים, צעירים בראשית דרכם ובני טובים
קטינים, צעירים בראשית דרכם ובני טובים

כהורים אשר חווים לראשונה משבר אמון קשה עם ילדם, אני מודע ללחץ, למתח, לבושה, לאכזבה, לחשש ובעיקר להלם בהם אתם שרויים.

עצתי החד משמעית הינה לעצור, להתאפק ולחשוב באם זה הזמן הנכון לצעוק, לכעוס ואפילו לחנך.

מניסיוני הרב בתחום זה עצתי והצעתי אליכם הינה להמתין לימים טובים ורגועים יותר אשר בהחלט יגיעו בהמשך הדרך.

חשוב לדעת כי מלאכת ייצוגם של קטינים, צעירים בראשית דרכם ובני טובים אשר הסתבכו בפלילים לראשונה בחייהם הינה מאתגרת ובעלת חשיבות מכרעת לגבי המשך עתידם.

הרשעה בפלילים של קטין /ואו צעיר בראשית דרכו יכולה להוביל לסגירת דלתות ואף לשינוי מסלול חיים.

מאידך, דווקא בקבוצות אלו, ובקטינים החוק אף קובע זאת מפורש, קיימת נטייה להעניק עוד הזדמנות, קרי, לא לתייג ולא להרשיע בפלילים.

הרציונל אשר עומד מאחורי העדפת הגישה המשקמת, זו אשר, בין היתר, נוטה שלא להרשיע בפלילים, הינו בעיקר בגלל שאין מדובר בעבריינים ש"הכו שורש" בעולם העבריינות אלא במי אשר מצוי בו לראשונה בחייו, על כל המשתמע מכך.

בהקשר אחרון זה אף נהוג לומר כי "אין זדון רשעותו של קטין כזדון רשעותו של בגיר".

יחד עם זאת, מקובל לציין גם כי הקטינות אינה חסינות וכי לצד האינטרס ציבורי המובהק בשיקומם של קטינים קיימים אינטרסים ציבורים נוספים אשר יכול ויטו את הכף לטובת שיקולי ענישה אחרים, כאלו אשר יכול ויובילו  להרשעתם ואף לשליחתם למאסר ממשי.

במסגרת ייצוגם של קטינים וצעירים חייבים לקחת בחשבון משתנים אשר מיוחדים לעולמם, לרבות, נפשם הצעירה וחוסר ניסיונם בחיים, משתנים אשר הובילו אותם לחשוב כי הם יודעים הכול ובקיאים בדרכם.

זאת ועוד, לרוב, קטינים וצעירים בראשית דרכם אשר הסתבכו באירוע פלילי עשו זאת לאור הימצאותם בסביבה חברתית שלילית אשר ככול הנראה היוותה את המצע ו/או הקטליזטור להסתבכותם זו.

במסגרת מלאכת הייצוג, נדרשים, בין היתר, להתמודד עם ההשפעות החברתיות הללו, כמו גם שפועלים להפרדתם מחייו של הקטין/צעיר.

במקביל, נדרשת עבודה צמודה וליווי איכותי, רגיש וקשוב ביחס לכלל הזירות עמם הקטין/צעיר מתמודד ובעיקר הזירה המשפטית.

משרדי צבר הצלחות רבות ומרשימות במסגרת מלאכת ייצוגם של קטינים, צעירים בראשית דרכם ובני טובים.

אנוכי סייעתי רבות לאלו אשר מעדו לראשונה בחייהם וזאת אף בעבירות מהחמורות ביותר בחוק העונשין ו/או בפקודת הסמים המסוכנים.

מניסיון רב שנצבר במשרדי המסקנה החשובה ביותר הינה הענקת ייעוץ וייצוג משפטי כבר בשלבים הראשונים ביותר של ההליך הפלילי ואף לפני התערבות רשויות החוק.

ככול שמקדימים ושוכרים את שירותיו של עורך-דין מיומן אשר מבין ויודע לעבוד בתחום מאתגר זה כך יכולים לשנות את תוצאותיו של ההליך הפלילי.

הקדם/י להתקשר אלי להתייעץ אני מבטיח שלא תתחרט/י על-כך.