מחלקות עם מומחיות מיוחדת

במסגרת הייעוץ והייצוג השוטף שמשרדי מעניק בתחום הצווארון הלבן נחשפתי למגוון רחב של פונים אשר הקו המשותף לכולם היה הסתבכותם הראשונה עם החוק, מצוקה קשה וחשש גדול מנזקים אדירים לשמם הטוב, לקריירה שלהם, לעתידם ואף לחירותם.

כחלק מתפיסת עולמי המשפטית אני מחזיק בדעה כי אין הבדל משמעותי-מהותי במלאכת ייצוגו של מי אשר מואשם בביצוע עבירה "לבנה" קלאסית, כגון שימוש במידע פנים והפרת איסורים נלווים לעומת בכיר במשרד ממשלתי אשר מואשם בביצוע עבירה "כחולה" קלאסית, כגון, עבירת מין כל שהיא.

ייתרה מכך, מן הפאן המקצועי "נטו" מלאכת הייצוג בתחום עבירות הצווארון הלבן הינה קלה יותר ממלאכת הייצוג בתחום העבירות הפליליות "הרגילות" וזאת, בין היתר, לאור העובדה שרוב העבירות הפליליות "הרגילות" הינן איסורים עובדתיים אשר אסורים "מטבע ברייתם" לעומת האיסורים מתחום הצווארון הלבן.

הבדל זה, לבדו, וקיימים עוד הבדלים רבים, מייצר יתרונות איכותיים לטובת מלאכת הייצוג בתחום הצווארון הלבן.

כך למשל, בתחום עבירות הצווארון הלבן קיים מרחב תמרון עובדתי ומשפטי רחב יותר מזה הקיים בתחום עבירות הצווארון הכחול (פליליות קלאסיות).

זאת ועוד, בתחום עבירות הצווארון הלבן התרחיש הלבר-פלילי (הן העובדתי והן המשפטי) הינו סביר יותר, אינהרנטית, מתחום הצווארון הכחול. אוסיף כי ניתן לטעון שהינו אף קל יותר ל- "עיבוד" ו-"עיכול", לרבות מבחינת דרך ואופן הניתוח המשפטי לגביו.

כאמור, לצד ייצוג עילית בתחום הצווארון הלבן קבלתי פניות רבות של לקוחות נורמטיביים אשר הם ו/או ילדיהם הסתבכו לראשונה בחייהם בפלילים.

מתוך אמונה ושליחות מקצועית החלטתי שלא להפנות עורף ללקוחות אלו ולמענם הקמתי, במהלך השנים, מחלקות עם מומחיות מיוחדת:

עבירות מחשב
עבירות רשלנות
עלילת שווא ועבירות מין
עלילות שווא
ועבירות מין
תלונה במשטרה כחלק מסכסוך גירושין
,קטינים,צעירים בראשית דרכם ובני טובים

מחלקות אלו מעניקות ייצוג עילית בפלילים למי אשר זוהי הסתבכותו הראשונה עם רשויות אכיפת החוק.

ויודגש, מדובר באנשים נורמטיביים לחלוטין אשר זוהי הסתבכותם הראשונה בפלילים, כגון, בן של אישיות ציבורית שהסתבך בגידול סם, איש רם דרג אשר נחשד בביצוע עבירת מין, סטודנט למשפטים אשר העלילו עליו עלילת שווא, רופא בכיר וידוע שאגב הליך גירושין נטען כי תקף את אשתו, חוקר פרטי אשר הואשם בביצוע האזנת סתר, עורכת דין בכירה בתחום הגירושין אשר נזקקה לטיפול משפטי דחוף, בן למשפחת טייקונים אשר היה מעורב כעד לאירוע בעל אופן מיני, קטין אשר ביצע מעשה קונדס בדמות פגיעה בפרטיות ועוד.

במידה וברצונכם לקבל את שירותי אל תהססו לפנות ולברר באם משרדי יכול ונכון לטפל גם בכם!

אוסיף כי פנייה מוקדמת ומהירה יכול ותשנה את עתידך!