עבירה ראשונה וסמים
עבירה ראשונה וסמים

עבירה ראשונה וסמים

אמת, כמעט כולם השתמשו ו/או משתמשים בסמים, הכוונה בעיקר ל"סמים קלים".

 

אמת, יש שטוענים בנחרצות כי סיגריה רגילה מזיקה יותר מג'וינט.

 

אמת, קיים קונצנזוס ציבורי לפיו אין לקטלג כעבריין מי שמעשן ג'ויינט.

 

אמת, קיימת נטייה רבה יותר שלא להפליל את מי שנתפס לראשונה משתמש בסמים קלים.

 

ועדיין, השימוש הקבוע בסמים לרבות קלים אסור במדינת-ישראל.

 

משרדי, צבר ניסיון רב, הצלחות רבות,  ובקיאות איכותית בתחום עבירות הסמים. כחלק מנוהל הטיפול בעבירות אלו, משרדי מקיים בדיקות מומחים לשקילת הסם, לבדיקת איכותו, לבחינת פוטנציאל הגידול ו/או השימוש שלו ו/או לגבי סך החומר השמיש ו/או הפעיל ו/או "תוצרת" ועוד.

 

משרדי, מטפל בעבירות סמים באופן יסודי ומוקפד תוך בחינת הפרטים הקטנים עד תום. חשוב לזכור כי כל פרט קטן יכול להפוך לדרמטי בהמשך. כך למשל, חוקיות החיפוש וקבילות הסם שנתפס יכולה להיות במחלוקת במידה ומצליחים לגלות פגמים בחיפוש.

 

אין ולא יכול להיות ספק, ייעוץ מיידי, התייחסות מקצוענית וחשיבה יצירתית מובילים להצלחה מובטחת.

 

במידה והינך חושש מחקירת משטרה צור עימי קשר באופן מיידי. תשומת ליבך כי בתחום זה המשטרה מפעילה מודיעים מסוגים שונים וכי למעשה החבר ו/או השכן ו/או הטכנאי ו/או ספק הציוד יכולים להיות מקורות משטרתיים.

 

ייצוג איכותי בתחום זה מחייב הקפדה ויסודיות, אל תוותר על סיכוי ההצלחה שלך ואל תשמע ליועצים כאלו ואחרים. טיפול מיידי ונכון יציל את חייך וישפיע רבות על עתידך!!!