מחלקות עם מומחיות מיוחדת על רקע הסתבכות ראשונה עם החוק

ביטול אישומים ואי-הרשעה לעובד בכיר בחברת אוטובוסים ידועה בעבירת אלימות במשפחה (להלן: "אלמ"ב"), על רקע הליך גירושין.

 

ביטול כתב-אישום לנאשם נורמטיבי בעבירות אלמ"ב (איומים והיזק לרכוש בזדון), על רקע הליך גירושין.

 

אי-הרשעה לנאשם נורמטיבי בעבירות איומים לאחר תיקון כתב-אישום ומחיקת עבירות: תקיפת בת-זוג בנסיבות מחמירות הגורמת לחבלה של ממש וניסיון תקיפת בת-זוג בנסיבות מחמירות, על רקע הליך גירושין.

 

אי-הרשעה לנאשם נורמטיבי בעבירות הטרדה באמצעות מתקן בזק, על רקע הליך גירושין.

 

ביטול כתב-אישום למורה אשר הואשמה בעבירת תקיפת סתם, על רקע הליך גירושין.

 

ביטול כתב-אישום לרופא – עור בכיר מאוד אשר הואשם בתקיפה הגורמת חבלה של ממש ("פנס" בעין), על רקע הליך גירושין.

 

אי-הרשעה לנאשם נורמטיבי בעבירת אלמ"ב (תקיפה הגורמת חבלה של ממש) תוך מחיקת אישומים נוספים לנאשם אשר בעברו כבר קיימת אי-הרשעה אחת ומאותה מתלוננת, על רקע הליך גירושין.

 

אי-הרשעה לסייעת גננת אשר הואשמה בתקיפה הגורמת חבלה של ממש, על רקע הליך גירושין.

 

סגירת תיק-חקירה למי אשר אגב הליך גירושין נחשדה, בין היתר, בהצבת מכשיר למטרת האזנת סתר לבעלה.

 

אי-הרשעה לחייל (בן טובים)בעבירות סמים (אספקה ושימוש עצמי) לאחר מחיקת אישומים נוספים (סחר בסמים והדחת קטין).

 

אי-הרשעה לנהגת מונית בעבירת אספקת סם (קוקאין).

 

אי-הרשעה לקטין (בנו של קצין משטרה) בנהיגה בקלות ראש לאחר מחיקת אישומים נוספים (איומים והיזק לרכוש).

 

ביטול כתב-אישום של קטין (בן-טובים) אשר הואשם בפגיעה בפרטיות (לאחר שנחשד בביצוע מעשה סדום).

 

אי-הרשעה לבחור צעיר (בן טובים) בסיוע להחזקה לצריכה עצמית לאחר תיקון כתב-אישום מעבירת סחר בסם.

 

אי-הרשעה לבחור צעיר (בן טובים) בהחזקת נשק לאחר תיקון כתב-אישום ומחיקת עבירת הובלה ונשיאת נשק והחזקת נכס חשוד כגנוב.

 

אי-הרשעה לבחור צעיר (בן טובים) בתקיפה לשם גניבה לאחר תיקון כתב-אישום ומחיקת עבירת שוד בנסיבות מחמירות וקשירת קשר.

 

אי-הרשעה לבחור צעיר (בשנות ה-20 לחייו) (בן טובים) אשר הואשם בתקיפה הגורמת חבלה של ממש בצוותא-חדא (ארבעה תוקפים), המתלונן נדקר באמצעות סכין עד שנזקק לטיפול רפואי אינטנסיבי.

 

אי-הרשעה לבחור צעיר (בשנות ה-20 לחייו) (בן טובים) אשר הואשם, בין היתר, בהחזקה שלא לצריכה עצמית (גידול שתילי קנביס במשקל של כ-850 גר', בתנאי מעבדה).

 

סגירת תיק חקירה לסטודנט למשפטים אשר נחשד בביצוע עבירת אינוס.

 

סגירת תיק חקירה לסטודנט נורמטיבי (אחר) אשר נחשד בביצוע עבירת אינוס.

 

אי-הרשעה לבחור (בסוף שנות ה-30) (בן טובים) בעבירות גניבה בדרך מציאה והונאה בכרטיס חיוב לאחר תיקון כתב-אישום ומחיקת עבירה נוספת של גניבת כרטיס חיוב.

 

אי-הרשעה לנאשם נורמטיבי בביצוע עבירת חדירה לחומר מחשב ופגיעה בפרטיות.

 

הכנה לחקירה שהובילה לאי-חקירה באזהרה של דמות ספורטיבית בכירה מאוד בליגת העל.