מחלקות עם מומחיות מיוחדת על רקע הסתבכות ראשונה עם החוק